Naposledy aktualizováno: 28.04.2023 12:14:23
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dětřichov

v Libereckém kraji

 

Knihovna 7.8.2010


7. srpen 2010

byl pro dětřichovskou knihovnu dnem, který přerušil činnost  knihovny na více než rok - viz fotogalerie. Knihovna však nezůstala zapomenuta. Našla se řada lidí i institucí, které se snažili knihovně pomoci. 

 

 

Poděkování patří:

  • Obci Dětřichov, která vedle řešení mnoha závažných problémů nezapomněla ani na knihovnu.

  • Spoluobčanům z Dětřichova, kteří byli rovněž v průběhu rekonstrukce a obnovy knihovního fondu nápomocni.

  • Speciální základní škole v Chrudimi, která věnovala dětřichovské knihovně 25 000 Kč - výtěžek z benefičního divadelního vystoupení  na obnovu dětského oddělení a nákup knih.

  • Obci Lučany, která knihovně věnovala nejen knihy, ale i polovinu výtěžku tradičního koncertu Kocianova kvarteta v Lučanském kostele - viz článek v Lučanském zpravodaji

  • Městské knihovně v Praze za pomoc při doplnění knihovního fondu.

  • Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který zajistil pro knihovnu starší  notebook a pomohl tak překlenout dobu, než bude knihovna vybavena novou technikou. 

  • Krajské vědecké knihovně v Liberci, jejíž pracovnice pomáhaly se zpracováním knihovního fondu, obnově počítačového vybavení a snažily se být i morální oporou.

  • Spisovatelům a výtvarníkům, kteří na základě výzvy pana Miloše Kratochvíla věnovali dětřichovské knihovně svá díla a řada z nich i milá slova povzbuzení - viz dokumenty ve fotogalerii.  Knihy věnovali: 

Luděk  Bárta

Miloš  Kratochvíl

Marie Kšajtová

Zuzana Pospíšilová

Iva  Procházková

Lenka Rožnovská

Tomáš Řízek

Milan Starý

Jan Svěrák

Zdeněk  Svěrák

Ladislav Špaček

Michal Viewegh

 
  • a mnoha dalším anonymním dárcům...