Naposledy aktualizováno: 28.04.2023 12:14:23
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dětřichov

v Libereckém kraji

OBRÁZEK : knihy.png

Výpůjčky knih

Čtenáři si mohou vybrat knihy z více než třítisícového vlastního knihovního fondu, který je pravidelně obohacován výměnnými soubory knih z Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

On-line katalog

ON-LINE katalog knihovny umožňuje všem zájemcům vyhledávat v knihovním fondu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Registrovaní čtenáři mohou nahlížet do svého čtenářského konta, prodlužovat si výpůjčky apod. V hlavní nabídce naší webové stránky najdete pod názvem Jak na katalog stručný návod jak v katalogu vyhledávat a jak využívat své čtenářské konto. 

Meziknihovní výpůjční služba

Knihovnice může obstarat z jiné knihovny v České republice i v zahraničí studijní literaturu, která není ve fondu knihovny. Prostřednictvím Jednotné informační brány (v hlavní nabídce vlevo) zjistíte, která knihovna požadovanou knihu vlastní. 

Informační služba

Knihovnice pomůže uživatelům s vyhledávání potřebných informací jak z pramenů uložených v knihovně, tak i prostřednictvím internetu.

Internet  

Uživatelé mohou ve výpůjční době knihovny (nebo po dohodě s knihovnicí) využít bezplatný přístup k internetu na 2 počítačových stanicích.

Psaní materiálů

Zájemci si mohou na 2 PC vybavených textovým editorem psát vlastní dokumenty.

Tisk, kopírování, skenování  

uživatelé si na multifunkčním zařízení mohou tisknout výstupy z internetu, vlastní vytvořené materiály, mohou si pořídit kopie, případně oskenovat materiály do elektronické podoby. Tisk a kopírování je placená služba. Bezplatně si mohou uložit výstupy na donesené médium (CD, flash disk).

Exkurze dětí z mateřské a základní školy

Po dohodě s knihovnicí.