Naposledy aktualizováno: 28.04.2023 12:14:23
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dětřichov

v Libereckém kraji

Místní lidová knihovna Dětřichov je veřejnou základní knihovnou (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.) a zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 1573 . Jejím zřizovatelem je obec Dětřichov. 
Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem.

 


 

Z našeho knihovního fondu, který obsahuje téměř 3500 svazků knih, si určitě vyberete. Samozřejmě se můžete připojit k Internetu. S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Podrobnější informace v oddíle služby.

 


 

Z historie knihovny:

Knihovna poskytuje své služby občanům Dětřichova a okolí i rekreantům již mnoho let. Ve vedení knihovny se vystřídala řada dobrovolných knihovníků. Od roku 1967 - to je již více než 40 let - stojí v jejím čele paní Miroslava Kohoutová, povoláním vychovatelka Základní školy v Dětřichově.

Knihovna se vždy snažila poskytovat služby na vysoké úrovni. Požadavkům nové doby se přizpůsobuje i dnes. Do knihovny byl pořízen automatizovaný systém Clavius. Automatizace nejen že usnadní rutinní administrativní práce, ale umožní také další rozšíření služeb. V  letních měsících roku 2008 proběhla úprava a  rozšíření prostor knihovny. Rekonstruovaných prostor si však čtenáři dlouho neužili. 7. srpna 2010 postihla Dětřichov katastrofální povodeň, která způsobila mnoho škod v řadě obcí a měst Libereckého kraje. Nevyhnula se ani knihovně. Její činnost musela být na více než rok přerušena. Část knih a  veškeré zařízení a počítačové vybavení bylo zničeno (fotografie). Za oběť vodě padly i kroniky knihovny, které dokumentovaly bohatou činnost minulých let. Provoz knihovny byl obnoven 13. února 2012 (fotografie). Se zahájením činnosti v rekonstruovaných a nově vybavených prostorách byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. S vložením knihovního fondu do automatizovaného systému pomohla v době uzavření knihovny slečna Markéta Šťasná.

V souvislosti se znovuotevřením knihovny patří velké poděkování mnoha osobám i institucím, které se na něm podílely.

Od roku 2013 je k dispozici ON-LINE katalog knihovny, který umožňuje všem zájemcům vyhledávat v knihovním fondu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, registrovaní čtenáři mohou nahlížet do svého čtenářského konta, prodlužovat si výpůjčky apod. V hlavní nabídce naší webové stránky najdete pod názvem Jak na katalog stručný návod jak vyhledávat v katalogu a jak využívat své čtenářské konto. 

V roce 2013 nominovala Krajská vědecká knihovna v Liberci knihovnu na cenu Knihovna roku 2013. Celý článek. Knihovna obdržela ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR za kulturní a vzdělávací aktivity spojené s knihovnickými službami poskytované v rekonstruovaných prostorách navzdory přerušení v důsledku povodní z roku 2010 (fotografie).

 

Několik fotografií z historie knihovny:

 

Markéta Zinnerová a Jiří Fixl na besedě v knihovně

 

Markéta Zinnerová mezi dětmi