Naposledy aktualizováno: 28.04.2023 12:14:23
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dětřichov

v Libereckém kraji

Programy s Markétou z MAP Frýdlantsko.cz

5. 3. 2020

pro 1. třídu: "Kamil neumí létat" Povídáme si, vyrábíme špačky, předvídáme, posloucháme a přemýšlíme o Kamilovi a kamarádství a o pomoci. 

Pro předškoláky:  "Ema naopak" Moc se nám příběh o Emě líbil.

6. 3. 2020

Markéta pro 2. a 3. třídu připravila program z knížky "Příběh deseti ponožek". Děti to bavilo, odnesly si ponožky, které si vyrobily.

Pro 4. a 5. třídu byla připravena čtenářská dílna. 

 

dscn0189.jpg

 

A kdo je  Markéta? Je to paní učitelka, která se přestěhovala z Prahy - Bulovky do Bulovky u Frýdlantu, teď pracuje v MAPu a připravuje programy pro školáky.

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


První třída v knihovně 13. 12. 2019

Protože letošních prvňáčků je devatenáct, dohodli jsme se že budou knihovnu navštěvovat samostatně, aby měli více času na  program. Po návštěvě napsala paní učitelka Pavla do kroniky: "I když je pátek 13.12., my jsme si udělali vzácný den a přišli do knihovny za knížkami, Mirkou, paní starostkou. Úžasné dopoledne- stihli jsme recitační soutěž, komunitní kruh, první čtení nad vybranými knížkami."

dscn0156.jpg

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Děti v knihovně 6. 12. 2019

Povídali jsme si o mikulášské besídce ve škole a o přípravách na Vánoce.

dscn0133.jpg

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Říjnová návštěva školy a školky v knihovně

se uskutečnila 18. 10. Strávili jsme moc pěkné dopoledne v knihovně.

100_7668.jpg

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Poprvé v knihovně v novém školním roce

dscn0095.jpg

Znovu jsme se sešli po prázdninách v knihovně 13. září. Chyběla MŠ protože děti měly akci s hasiči ve Frýdlantě. Letos máme silnou 1. třídu. Nastoupilo 19 prvňáčků. Přišla se na nás podívat také nová paní starostka, popřála všem krásný školní rok. Žáci vyprávěli, jak prožili prázdniny, kde všude byli. Také přes prázdniny četli a to mám radost.

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Poslední návštěva knihovny před prázdninami

100_7577.jpg

V červnu se děti přišly rozloučit s knihovnou, vyprávěly jak se těší na prázdniny, co mají o prázdninách v plánu. Slíbily, že také budou číst. 

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Děti v knihovně 17. 5. 2019

100_7537.jpg

 

17. května knihovnu navštívili všichni školáci i předškoláci z mateřské školy.


Čtvrťáci s paní učitelkou Míšou mi povyprávěli co je ve škole nového, jak se chystají na Valdštejnské slavnosti do Frýdlantu, z vybraných knížek každý přečetl kousek. Páťákům, kteří mají třídu v místnosti, kde se před lety stala nehoda, jsem vyprávěla příběh, který se tenkrát stal. To bylo v roce 1945 těsně po válce, ve zdejší škole se usídlil pěší pluk, asi padesát chlapců mělo projít výcvikem, měli se naučit nastupovat, pochodovat, cvičit, zacházet s puškou a jiné. Protože bylo po válce, všude se povalovalo plno munice a zbraní. Jeden chlapec, říkali mu Vševěd- sběratel si granáty sebral a večer je na cimře ukazoval kamarádům, stál na stoličce a neznámý náboj mu vypadl z ruky. Ozvala se rána, naštěstí nikdo nebyl vážně zraněn. Než se vše vysvětlilo, ostatní v budově si mysleli, že byli napadeni Němci. Ještě v roce 1956, kdy já jsem přišla do této školy jako žačka, bylo ve třídě na podlaze vidět poškozené místo. Kdy se podlaha opravila, to si již nepamatuji. K vyprávění jsem použila článek z regionálních novin. Potom jsme si prohlíželi staré fotografie, jak škola vypadala dříve.
1. a 2. třída mi předvedla čtení z vybraných pohádkových knížek. Některé děti už moc hezky čtou.
Třeťáci měli za úkol vybrat si beletrii a přečíst úryvek, podařilo se jim to.
Předškolní děti si prohlížely obrázkové knížky a do knihy se mi podepsaly, šikulkové.

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Velikonoce v knihovně 

Na Škaredou středu přespali třeťáci s paní učitelkou Sašou a Jaruškou v knihovně.

 

100_7475.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem prožili v knihovně prvňáci a druháci s paní učitelkou Radkou a Míšou. Vyhledávali knížky z nakladatelství Albatros, prohlíželi si je, poslechli si pohádku na dobrou noc. Nocovalo 10 dětí. V pátek dopoledne přišly i ostatní třídy.

100_7444.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Děti v knihovně 11. ledna a 15. února 2019

V lednu jsme hledali básničky na recitační soutěž, fotografie máme ale až z další návštěvy v únoru, kdy jsme si četli pro radost.

 

100_7421.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Děti v knihovně 23. listopadu 2018

Poslední návštěva knihovny v roce 2018. Děti vyprávěly jak se chystají na adventní koncert v kostele, četly z vybraných knížek, poslouchaly příběh, který jim přečetla paní učitelka.

100_7352.jpg

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


Děti v knihovně 12. října 2018

 

 OBRÁZEK : 100_7300.jpg

 

Sluníčka s paní učitelkou Hankou prohlížela knížky a poslechla si pohádku. Čtvrťáci s Míšou pohovořili o novinkách doma a ve škole. Přečetli úryvky z vybraných knížek. Páťáci přišli s novým panem ředitelem, který od září nastoupil na zdejší škole. Každý si vybral knihu a vyprávěl, proč a čím ho kniha zaujala. Třeťáci s paní učitelkou Sašou vyprávěli strašidelný příběh ze školní šatny, který dobře dopadl, a vybrali a půjčili si nové knížky. Nakonec přišly děti z první a druhé třídy, zaujala je knížka Jed červeného leguána. Paní učitelka Radka jim přečetla úryvek. Všichni jsme prožili příjemné dopoledne a těšíme se na shledanou příště.

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 


Poprvé po prázdninách v knihovně - 21. září 2018

OBRÁZEK : 100_7292.jpg

Děti ze školky si prohlížely obrázkové knížky a kreslily obrázky. Třeťáci si četli z knížky Pošťák Bertík, kterou si vypůjčili na třídenní výlet do Višňové.
Prvňáci a druháci mi předvedli pásmo, se kterým vystoupí na Vítání občánků. Vyprávění nebralo konce, každý chtěl povědět, jak prožil prázdniny. Nakonec mě pozvali do školy na večerní program a na štrúdl.

 

Paní učitelka Pavla do kroniky napsala:

"Jsme všichni rádi zpátky v naší knihovně. Knih více než dost! Těšíme se na pravidelné setkávání."

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 


Děti v knihovně 8. června 2018

 

OBRÁZEK : 100_7176.jpg

 

8. června navštívila škola a školka knihovnu naposledy před prázdninami. To bylo povídání, co děti od poslední návštěvy zažily a co je ještě čeká. Nejvíc se ale všichni těší na prázdniny. Připili jsme si na krásné léto, odpočinek, zábavu, pěkné zážitky, rozloučili se s páťáky, kteří opouští naší školu, po prázdninách budou dojíždět do Frýdlantu. Ale knihovně zůstanou věrni. A tak se těším, že se zase ve zdraví všichni sejdeme.

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


Děti v knihovně 13. dubna a 4. května 2018

Byla to dvě další příjemně strávená dopoledne s dětmi v knihovně.

 

OBRÁZEK : 100_7064.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


Noc s Andersenem 2018

 

OBRÁZEK : 100_6944.jpg

 

11 žáků 3.a 5. ročníku s paní učitelkou Pavlou a Májou se zúčastnilo přespání v knihovně a spousty aktivit kolem knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Vytvořili si knihu, vymysleli příběh, ve školní jídelně upekli dort. Po večeři jsme se všichni přemístili do knihovny a ještě před spaním podnikli vycházku večerní obcí. Také mi přečetli své literární výtvory.

Kdo ví, třeba se jednou někteří dají na spisovatelskou dráhu...

M. Kohoutová

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


Návštěva 9. března 2018

byli školáci a děti z MŠ na návštěvě v knihovně. Opět jsme si všichni užili pěkné dopoledne.

OBRÁZEK : 100_6888.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


Návštěva 5. ledna 2018

To bylo povídání, jak bylo o Vánocích, jaké kdo dostal dárky (a že jich nebylo málo, a jaké, nestačila jsem se divit - počítače, mobily , tablety, vybavení na lyže, oblečení, hry, sem tam se objevila i knížkaSmile. A to jsou děti od 1. do 5. třídy.)
Dnes se děti sháněly hlavně po básnických sbírkách. Vybíraly si básničky na soutěž v recitaci, která proběhne v únoru na obecním úřadě. Jsem opět zvaná do poroty.
M. Kohoutová

 

OBRÁZEK : 100_6832.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

 


Návštěva 8. prosince 2017

8.prosince se uskutečnila poslední návštěva školy a školky v knihovně v tomto roce. Malé děti si poslechly příběh z knihy Krtek a orel, knihu si paní učitelka vypůjčila a bude z ní dětem před odpoledním spaním číst.
Starší žáci vyprávěli, co všechno od minulé návštěvy zažili, jak se připravují na svátky, pochválila jsem jim adventní vystoupení v kostele. Porovnávali jsme si zážitky z jejich a mého dětství. Byly hodně rozdílné, děti nemohly pochopit jak jsme žili bez mobilů, počítačů a dalších vymožeností, které jsou pro ně samozřejmostí, my jsme je neznali a také jsme žili.
11 žáků z první a druhé třídy se nově zaregistrovalo, aby si mohli v novém roce sami chodit půjčovat. Hned si také první vypůjčené knížky odnesli.

M. Kohoutová

 

 OBRÁZEK : 100_6770.jpg

 

 

 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 

Návštěva 3. listopadu 2017

Hned v 8 hodin ráno do knihovny zavítaly děti z mateřské školy. Přečetli jsme si příběh "Ivanka se koupe" a prohlíželi knížku o pejscích. Děti také kreslily obrázky.
Paní učitelka Pavla s třeťáky a páťáky do kroniky napsala: "Dnes jsme dorazili ve sváteční atmosféře narozeninového dne Jendy Tomiše - slaví 11. narozeniny - ostatním přinesl dort. Mirce jsme povyprávěli a do knížek se začetli... prostě prima hodina".
Paní ředitelka Saša napsala: "Do knihovny přišlo 22 dětí z 1. a 2. ročníku. 1. roč. si vybíral knížky s paní učitelkou Jaruškou. Druháci si připravili kousek čtení "čtením bez hlesu" a po přípravě četli pěkně nahlas".
Čtvrťáci se s paní učitelkou Radkou věnovali vánočním příběhům, aby se nechali inspirovat na vánoční koncert.

 

OBRÁZEK : listopad.jpg

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


 

Škola v knihovně - 6. října 2017

Na obecním úřadě se neustále pracuje, všude jsou samé výkopy, děti se do knihovny dostaly přes úzkou lávku, ale dostaly.

  

Děti ze školky si poslechly příběh O medvídkovi, který ztratil bručení.

Paní učitelka Pavla (3. a 5. ročník) do kroniky napsala:

"Zdravíme Mirku a oblíbenou knihovnu. Doslova jsme se vrhli na knihy a čteme a čteme. Potom si v komunitním kruhu o knížkách povídáme. Vyprávíme také o tom, jak jsme se měli na Hubertce a jak každý týden jezdíme do Liberce do bazénu na kurz plavání. Prvňáky zajímaly komiksy, druháky encyklopedie. Čtvrťáci si vybrali určitou knížku, pracovali se čtenářskými kostkami, odpovídali na otázky, které jim na kostce padly.

Opět jsme si to užili a za měsíc ahoj".

 

OBRÁZEK : 100_6628.jpg

 

 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


 

Poprvé po prázdninách - 8. září 2017

Naše škola 8. září zahájila své návštěvy v knihovně. Obecní úřad dostal nový kabát, plastová okna. Děti vyprávěly zážitky z prázdnin, ty malé si prohlížely knížky, poslechly pohádku Proč má zajíc dlouhé uši z knihy Podivné pohádky. Starší děti z knížek četly samy. Z tohoto dne máme fotografie jen těch nejmenších. Potom došla baterie a bylo po fotografování. Přesto jsme si den v knihovně užili. 

 

OBRÁZEK : 100_6602.jpg

 

Všechny fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii 

 


 

Děti v knihovně 12. května 2017

V pátek 12. května přišly děti ze školy a školky do knihovny, aby si popovídaly , početly, pohrály.
Žáci 2. a 4. třídy se vyfotografovali s panem starostou, který je přišel přivítat. Potom v knihovně vyprávěli, co vše za školní rok zažili a jak se chystají na Školu v přírodě v Novém Městě, početli si z vybraných knih.
Prvňáci předvedli, jak se naučili číst, třeťáci vyhledávali knížky Ivony Březinové a četli z nich. Paní spisovatelka je ve škole navštíví 13. června.
Děti z mateřské školy zajímaly knihy o zvířátkách a hlavně o dinosaurech.

 

OBRÁZEK : 100_6436.jpg

 

Všechny fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


 

Noc s Andersenem 31. března 2017

OBRÁZEK : nsalogoweb.jpg

Žáci třetí třídy začali Noc s Andersenem ve škole, kde hledali tajenku, co je bude čekat, skládali puzzle, opékali buřty na zahradě, shlédli pohádku" Císařovy nové šaty. Večer se přemístili do knihovny, seznámili se se Čtyřlístkem, dozvěděli se něco zajímavého o panu Andersenovi a plni dojmů se potom uložili ke spaní.

 

OBRÁZEK : 100_6409.jpg

 

Všechny fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


 

Děti v knihovně 17. února 2017

V pátek 17. února byly opět děti ZŠ a MŠ v knihovně. Děti z 1. třídy si společně přečetly a zarecitovaly básničku od Jiřího Žáčka " Čarodějný mlýnek". Většina se potom přihlásila do knihovny. Berušky z MŠ si prohlížely knížky o zvířátkách, Sluníčkům z MŠ paní učitelka Iva vyprávěla o Velikonocích. Starší žáci zase vyprávěli, co prožili a co je čeká.

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

 

Paní učitelka Mája Křížová o tom napsala do naší kroniky (klikni pro zvětšení):

 

OBRÁZEK : zapis_17_2_2017a.jpg

 

  


 

Poprvé v knihovně v roce 2017

Během první letošní návštěvy děti z druhé a čtvrté třídy shrnuly, co zažily v prosinci. Během vánoční besídky ve třídě paní učitelky Papasové společně se všemi spolužáky prožily vánoční tradice a vyměnily si dárečky.
Letošní rok je ale kromě práce ve škole čeká také spousta potěšení. Těší se na zimní výšlap na rozhlednu do Heřmanic, začaly se připravovat na recitační soutěž - každý už má vybranou svou básničku. Během ledna se chystají také do Frýdlantu - od školního Ježíška získaly děti poukaz na bowling a pizzu. Pojede se také do divadla a do bazénu do Liberce - tam se těší asi nejvíc dětí. Další, na co se moc těší hlavně čtvrťáci, je promítání filmu Kytice - naše první školní promítání se uskuteční kolem termínu pololetního vysvědčení.
31. ledna se děti dozví, jak se jim v prvním pololetí vedlo, a co bude potřeba v tom druhém zlepšit. Příští týden také vydáváme první letošní číslo časopisu Vichr a tento náš společný výtvor donesou děti také sem do knihovny.

Dnešní návštěvu dětem zpestřily čtenářské kostky se zajímavými úkoly.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii
Fotografie paní učitelky Máji si prohlédněte zde
 

 


 

Archiv akcí - aktualit